אלקנה מרצינו – שמע ישראל & קבלת עול מלכות שמיים

עם ישראל האחדות שלנו היא הכח שלנו. כל יהודי בשעת צרה פונה לאבינו שבשמיים, כי אין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמיים. לפעמים אנחנו לא [...]