Category: Blog, News and Events Post Date: October 11, 2023

ORACION MATUTINA AL DESPERTARSE SHAJARIT COMPLETOORACION MATUTINA
MODE (1) aní lefaneja, mélej jai vekayám, shehejezarta bi nishmatí bejemlá. Rabá emunatéja.
BARUJ atá, Adonáy , elohéinu mélej ha olam, asher yatzár et ha-adám bejojmá, uvará bo nekavím nekavím, jalulím jalulím. Galúi veyadúa lifnéi kisé jevodéja, sheím yisatém ejád mehém, o im yipatéaj ejád mehém, i efshár lehitkayém afilu shahá aját. Baruj atá, Adonáy, rofé kol basar umafli laasot.

Leave a Reply